Contact

Beste (mede-)eigenaar,

Voor een vlotte dienstverlening vragen wij u vriendelijk een afspraak te maken met de correcte verantwoordelijke.

 

Verantwoordelijken

 

Laurent Claes

laurent@insures.be 

Productie,
Schade, 
Boekhouding,
Premies,
Uitbetaling schade

Evy Vanbuckhave

evy@insures.be 

Productie,
Offertes,
Aanpassing polis

Amélie Codron

amelie@insures.be 

Schade, 
Aangiftes, 
Vragen

Patrick Scholiers

patrick@insures.be

Schade, 
Aangiftes,
Vragen

 

 

 

 

  

Algemeen

Schadeclaims

claims@insures.be     

Offertes en Boekhouding

contracts@insures.be  

 

Kantoor Oudenaarde: 055/592906 
Kantoor Gent: 09/2808031